Home Blog Điện mặt trời với người dân Mông Cổ

Điện mặt trời với người dân Mông Cổ

by admin

Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Chính phủ Hà Lan đã cung cấp một khoản tín dụng hỗ trợ cho Mông Cổ trong dự án đưa điện năng lượng mặt trời vào cuộc sống.. Dự án, có tên gọi là “Năng lượng tái tạo góp phần đưa điện về nông thôn” (REAP), được tài trợ 3,5 triệu USD từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA), 3,5 triệu USD từ Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) và 6,0 triệu USD từ Chính phủ Hà Lan.

Dự án REAP hỗ trợ Mông Cổ 100.000 hệ thống điện năng lượng mặt trời nằm trong chương trình điện khí hóa nông thôn, trong đó cung cấp hệ thống nhà di động năng lượng mặt trời cho những người du mục, sống chủ yếu bằng nghề chăn nuôi. Thông qua dự án, 50 công ty cung cấp hệ thống điện năng lượng mặt trời, các trung tâm dịch vụ lắp đặt và chăm sóc khách hàng đã được thành lập trên khắp Mông Cổ.

Ngoài việc cung cấp nguồn điện có giá cả phải chăng cho những người chăn nuôi, chương trình cũng giúp Chính phủ Mông Cổ đạt được mục tiêu điện khí hóa nông thôn đến năm 2020. Tính đến nay, chương trình đã cung cấp 100.146 hệ thống nhà năng lượng mặt trời, và nhu cầu về điện mặt trời ngày càng tăng.

Những người chăn nuôi Mông Cổ đang được hưởng chất lượng cuộc sống tốt hơn với điện mặt trời, họ có thể làm một vài điều mà họ không thể làm được từ trước tới nay, từ xem truyền hình với gia đình và hoàn thành công việc sớm hơn với đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời.

Dự án được thực hiện từ năm 2008 đến năm 2012 với sự hỗ trợ thực hiện bởi Chương trình “Năng lượng tái tạo và bền vững Châu Á (ASTAE)”.

Đơn vị cung cấp hệ thống điện mặt trời gia đình uy tín

Intech Energy – là một công ty chuyên tư vấn giải pháp lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời uy tín ở Việt Nam.

Hotline: 0966966819

Địa chỉ: Lô 5+6, KCN, Lai Xá, Hoài Đức, Hà Nội.

You may also like

Leave a Comment